Promotic

HttpFormDataParse - metoda objektu Pm

Popis:
Parsování dat získaných uploudem souborů nebo hodnot v podobě multipart/form-data.
Syntaxe:
PmArray HttpFormDataParse(Object oData)
Parametry:
oData(Object) Objekt PmBuffer obsahující data o souboru/souborech přijatých uploudem od klienta.
Vrácená hodnota:
Vrací pole (PmArray) objektů PmMap v této struktuře:
PmMap.Name = Název
PmMap.File = Název souboru
PmMap.Type = Typ (text/plain, application/x-zip-compressed, image/jpeg, ...)
PmMap.Value = Textová nebo binární data souboru
Poznámka:
HTML formulář může odeslat data metodou POST na server v jednoduchém textovém tvaru application/x-www-form-urlencoded, např. "Název1=Hodnota1&Název2=Hodnota2 ...", kde jednotlivé hodnoty lze pak číst pomocí Pm.HTTPGetFormValue.
 
HTML formulář může také odeslat data metodou POST na server v komplexním binarním tvaru multipart/form-data, který může obsahovat kromě textových hodnot i binární data a soubory. Zpracovat surová data v podobě objektu PmBuffer lze pak metodou Pm.HttpFormDataParse.
 
Metoda má uživateli usnadnit práci s HTML formuláři, protože odstraňuje ruční dekódování přijatých dat.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Pole map obsahujících data souborů přijatých uploudem od klienta.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aParts = Pm.HttpFormDataParse(oData);
Příklad2:
Parsování dat souborů. Skript v události onPageAction objektu PmaWebDir.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pEvent.Data;
if (Pm.GetVarType(oData, 1) == "PmBuffer")
{
var aParts = Pm.HttpFormDataParse(oData);
var iParts;
for (iParts = 0; iParts < oData.GetSize(1); iParts++)
{
var mPart = aParts.GetItem(iParts, -1);
Pm.Debug(mPart.Name);
Pm.Debug(mPart.File);
Pm.Debug(mPart.Type);
Pm.Debug(mPart.Value.GetSize());
}
}

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- HttpFormDataParse
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.