Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringFormat - metoda objektu Pm

Popis:
Zapsání pole hodnot do řetězce podle daného formátovacího předpisu.
Syntaxe:
StringFormat(sFormat As String, vParams As Variant) As String
Volání:
s = Pm.StringFormat(sFormat, vParams)
Parametry:
sFormat(String) Formátovací řetězec zapsaný v konvenci jazyka C. Viz Formátovací specifikace stringu jazyka C.
vParams(Variant) Parametr je buď:
- Elementární datový typ (Integer, Double, String) v případě, že v sFormat je formát pro jednu hodnotu, nebo
- Pole hodnot (Array) v případě, že v sFormat je formát pro více hodnot najednou.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad1:
Formátování jedné hodnoty typu Integer pro hexadecimální zobrazení
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = 1024;
var sVal = Pm.StringFormat("%05x", nVal);
Příklad2:
Formátování více hodnot najednou
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1 = 11.2;
var n2 = 1002.4;
var aData = Pm.CreatePmArray().Array1(n1, n2);
var sVal = Pm.StringFormat("Teplota=%3.2f, Tlak=%5.1f", aData);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFormat
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice