Promotic

StringFormat - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis pole hodnot do textového řetězce podle daného formátovacího předpisu.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu PmFormat.Format.
Syntaxe:
String StringFormat(String sFormat, Variant vParams)
Parametry:
sFormat(String) Formátovací předpis zapsaný v konvenci jazyka C. Viz Formátovací předpis jazyka C.
vParams(Variant) Parametr je buď:
- Elementární datový typ (Integer, Double, String) v případě, že v sFormat je formát pro jednu hodnotu, nebo
- Pole hodnot (Array) v případě, že v sFormat je formát pro více hodnot najednou.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
HexaString (textový řetězec v hexadecimálním tvaru) lze používat dvojím způsobem:
1) Zobrazení čísla v hexadecimálním tvaru, kde vyšší řády jsou vlevo. Odpovídá uložení v paměti Big-endian. Jedná se o konverze hodnoty čísla do textového řetězce (a obráceně) pomocí formátovacího řetězce. Pro využití HexaString tímto způsobem se doporučuje používat objekt PmFormat.
2) Zakódování obsahu části paměti o určité velikosti (např. 1B, 2B, 4B, ...) v hexadecimálním tvaru. Potom záleží na způsobu uložení čísla v paměti. Na procesorech Intel a AMD (architektura x86 nebo x64) se používá tzv. Little-endian, kde nižší řády jsou vlevo. Pro využití HexaString tímto způsobem se doporučuje používat výhradně objekt PmBuffer, který umí pracovat s Little-endian i Big-endian.
Příklad1:
Formátování jedné hodnoty typu Integer pro hexadecimální zobrazení
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = 1024;
var sVal = Pm.StringFormat("%05x", nVal);
Příklad2:
Formátování více hodnot současně
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n1 = 11.2;
var n2 = 1002.4;
var aData = Pm.Array1(n1, n2);
var sVal = Pm.StringFormat("Teplota=%3.2f, Tlak=%5.1f", aData);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFormat
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.