Promotic

StringScan - metoda objektu Pm

Popis:
Čtení dat z řetězce formátovaného v konvenci jazyka C.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu PmFormat.Scan.
Syntaxe:
Array StringScan(String sFormat, String sSource)
Parametry:
sFormat(String) Formátovací předpis zapsaný v konvenci jazyka C. Viz Formátovací předpis jazyka C. Pro reálná čísla se však nesmí uvádět počet desetinných míst (místo "%5.2f" musí být jen "%5f").
sSource(String) řetězec, z něhož budou vyčítána data podle daného formátu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací data v poli hodnot.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
HexaString (textový řetězec v hexadecimálním formátu) lze používat dvojím způsobem:
1) Zobrazení čísla v hexadecimální soustavě, kde vyšší řády jsou vlevo. Odpovídá uložení v paměti Big-endian. Jedná se o převod hodnoty čísla do řetězce (a obráceně) pomocí formátovacího řetězce. Pro využití HexaString tímto způsobem se doporučuje používat objekt PmFormat.
2) Zakódování obsahu části paměti o určité velikosti (např. 1B, 2B, 4B, ...) v hexadecimální soustavě. Potom záleží na způsobu uložení čísla v paměti. Na procesorech Intel a AMD (architektura x86 nebo x64) se používá tzv. Little-endian, kde nižší řády jsou vlevo. Pro využití HexaString tímto způsobem se doporučuje používat výhradně objekt PmBuffer, který umí pracovat s Little-endian i Big-endian.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nTemperature, nPressure;
var sText = "Teplota=25.48, Tlak=112.8";
var aData = Pm.StringScan("Teplota=%5f, Tlak=%5f", sText);
nTemperature = aData.GetItem(0);
nPressure = aData.GetItem(1);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringScan
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.