Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LogN - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací logaritmus čísla.
Syntaxe:
LogN(nValue As Double, nBase As Long) As Double
Volání:
n = Pm.LogN(nValue, nBase)
Parametry:
nValue(Double) číslo větší než 0.
nBase(Long) základ logaritmu
0 - přirozený logaritmus (tzn. při základu e)
2 - binární logaritmus (tzn. při základu 2)
10 - desítkový logaritmus (tzn. při základu 10)
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = Pm.LogN(100, 10);  //Vrací 2
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LogN
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice