Update cookies preferences
Promotic

LogN - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací logaritmus čísla.
Syntaxe:
Double LogN(Double nValue, Long nBase)
Parametry:
nValue(Double) číslo větší než 0.
nBase(Long) základ logaritmu
0 - přirozený logaritmus (tzn. při základu e)
2 - binární logaritmus (tzn. při základu 2)
10 - desítkový logaritmus (tzn. při základu 10)
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVal = Pm.LogN(100, 10);   // Vrací 2

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- LogN
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.