Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Random - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací náhodné číslo v zadaném rozsahu.
Syntaxe:
Random(nLow As Double, nHigh As Double) As Double
Volání:
n = Pm.Random(nLow, nHigh)
Parametry:
nLow(Double) dolní část rozsahu
nHigh(Double) horní část rozsahu
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad1:
Výpočet náhodného čísla v rozsahu od 0 do 100 zaokrouhlené na celé číslo
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVar = Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1);
Příklad2:
Emulace hodnoty proměnné "Teplota" v zadaném rozsahu.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oVar, nMin, nMax
Set oVar = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota")
nMin = 20
nMax = 100
oVar.Value = oVar.Value + 0.1 * Pm.Random(nMin - oVar.Value, nMax - oVar.Value)
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Random
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice