Update cookies preferences
Promotic

Random - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací náhodné číslo v zadaném rozsahu.
Syntaxe:
Double Random(Double nLow, Double nHigh)
Parametry:
nLow(Double) dolní část rozsahu
nHigh(Double) horní část rozsahu
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Výpočet náhodného čísla v rozsahu od 0 do 100 zaokrouhlené na celé číslo
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nVar = Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1);
Příklad2:
Emulace hodnoty proměnné "Teplota" v zadaném rozsahu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oVar = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota");
var nMin = 20;
var nMax = 100;
oVar.Value = oVar.Value + 0.1 * Pm.Random(nMin - oVar.Value, nMax - oVar.Value);

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Random
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.