Promotic

Random - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę losową z określonego zakresu.
Składnia:
Double Random(Double nLow, Double nHigh)
Parametry:
nLow(Double) dolny kraniec zakresu
nHigh(Double) górny kraniec zakresu
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Obliczenie liczby losowej w zakresie od 0 do 100 zaokrąglona na liczbę całkowitą
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar = Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1);
Przykład2:
Emulacja wartości zmiennej "Temperatura" w określonym zakresie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oVar = pMe.Pm("/Data/#vars/Temperatura");
var nMin = 20;
var nMax = 100;
oVar.Value = oVar.Value + 0.1 * Pm.Random(nMin - oVar.Value, nMax - oVar.Value);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Random
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.