Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Random - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę losową z określonego zakresu.
Składnia:
Random(nLow As Double, nHigh As Double) As Double
Wołanie:
n = Pm.Random(nLow, nHigh)
Parametry:
nLow(Double) dolny kraniec zakresu
nHigh(Double) górny kraniec zakresu
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład1:
Obliczenie liczby losowej w zakresie od 0 do 100 zaokrąglona na liczbę całkowitą
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVar = Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1);
Przykład2:
Emulacja wartości zmiennej "Temperatura" w określonym zakresie.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oVar, nMin, nMax
Set oVar = pMe.Pm("/Data/#vars/Temperatura")
nMin = 20
nMax = 100
oVar.Value = oVar.Value + 0.1 * Pm.Random(nMin - oVar.Value, nMax - oVar.Value)
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Random
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice