Promotic

StringFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca pozycję pierwszego znaku wyszukanego podłańcucha w łańcuchu
Składnia:
Long StringFind(String sValue, String sSearch, Long nStart)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sSearch(String) Wyszukiwany łańcuch
nStart(Long) Pozycja znaku w przeszukiwanym łańcuchu określająca początek wyszukiwania
Wartość zwrotna:
-1 - wyszukiwany łańcuch nie został znaleziony
n - numer pozycji znalezionego łańcucha (indeksowane od 0)
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);   // nRes zawiera 9

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.