Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca pozycję pierwszego znaku wyszukanego podłańcucha w łańcuchu
Składnia:
StringFind(sValue As String, sSearch As String, nStart As Long) As Long
Wołanie:
nRes = Pm.StringFind(sValue, sSearch, nStart)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sSearch(String) Wyszukiwany łańcuch
nStart(Long) Pozycja znaku w przeszukiwanym łańcuchu określająca początek wyszukiwania
Wartość zwrotna:
-1 - wyszukiwany łańcuch nie został znaleziony
n - numer pozycji znalezionego łańcucha (indeksowane od 0)
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);  //nRes zawiera 9
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice