Promotic

StringFind - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca pozycję pierwszego znaku szukanego tekstu w łańcuchu.
Składnia:
Long StringFind(String sValue, String sSearch, Long nStart, [String sParams])
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
sSearch(String) Wyszukiwany łańcuch
nStart(Long) Pozycja znaku w przeszukiwanym łańcuchu określająca początek wyszukiwania
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry wyszukiwania. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład reverse:1;
reverse:n; - Umożliwia określić kierunek wyszukiwania.
reverse:0; (domyślnie) - Kierunek wyszukiwania do przodu.
reverse:1; - Kierunek wyszukiwania od tyłu.
Wartość zwrotna:
-1 - wyszukiwany łańcuch nie został znaleziony
n - numer pozycji znalezionego łańcucha (indeksowane od 0)
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal = "PROMOTIC is fun!";
var nRes = Pm.StringFind(sVal, "is", 0);   // nRes zawiera 9
Przykład2:
Kierunek wyszukiwania do przodu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iStart = 0;
while (true)
{
iStart = Pm.StringFind("/b1/b2/b3", "/b", iStart);
if (iStart == -1)
{
break;
}
Pm.Debug("iStart=" + iStart);
iStart++;
}
// iStart=0
// iStart=3
// iStart=6
Przykład3:
Kierunek wyszukiwania od tyłu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iStart = -2;
while (true)
{
iStart = Pm.StringFind("/b1/b2/b3", "/b", iStart);
if (iStart == -1)
{
break;
}
Pm.Debug("iStart=" + iStart);
iStart--;
}
// iStart=6
// iStart=3
// iStart=0

Historia:
Pm9.00.27: Nowa opcja reverse:n; umożliwia określić kierunek wyszukiwania.
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringFind
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.