Promotic

FileCopy - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzenie kopii pliku.
Składnia:
Boolean FileCopy(String sExistingFile, String sNewFile, Boolean bFailIfExist)
Parametry:
sExistingFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, któryma zostać skopiowany.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sNewFile(String) Ścieżka oraz nazwa nowo wytwarzanego pliku. Folder, w którym plik będzie wytwarzany musi istnieć, w innym przypadku wykonanie metody zakończy się bŁędem.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
bFailIfExist(Boolean) Tryb operacji
0 - istniejący plik zostanie przepisany nowym
1 - metoda zakończy się błędem, jeżeli wytwarzany plik już istnieje
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Opisywaną metodę nie można zastosować do kopiowania grupowego (np. *.*).

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FileCopy("#data:boildat.ini", "C:/Backup/boildat1.ini", 0);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileCopy
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.