Update cookies preferences
Promotic

InfoLogReg - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy nową kartę użytkownika w pozycji Debug INFO systemu.
Do tej karty można później dodawać (logować) teksty przy pomocy metody Pm.InfoLogAdd.
Składnia:
Empty InfoLogReg(String sId, String sPars)
Parametry:
sId(String) Identyfikator karty w INFO systemie.
sPars(String) Dodatkowe parametry karty w INFO systemie.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "name:Log1;path:Comm/Comm1;maxrows:500;"
name (obowiązkowe) - Wyświetlana nazwa karty w INFO systemie. Nie może być pusta.
path - Ścieżka do zarejestrowanej pozycji w drzewie pozycji wewnątrz pozycji Debug. Brakujące pozycje zawarte w ścieżce zostaną wytworzone.
Jeżeli ścieżka jest pusty łańcuch (domyślnie), wtedy karta powstanie bezpośrednio w pozycji "Debug".
maxrows - Maksymalna ilość wierszy w karcie "INFO" (domyślnie 200).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Po zarejestrowaniu karty można następnie dodawać do niej nowe wpisy przy pomocy metody Pm.InfoLogAdd.
Patrz również:
Przykład:
Wytworzenie karty Log1 w /Debug/Comm/Comm1 w INFO systemie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoLogReg("log1", "name:Log1;path:Comm/Comm1;");

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogReg
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.