Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoLogReg - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzenie zakładki w INFO systemie.
Składnia:
Empty InfoLogReg(String sId, String sPars)
Wołanie:
Pm.InfoLogReg(sId, sPars)
Parametry:
sId(String) Identyfikator zakładki w INFO systemie.
sPars(String) Tymczasowe parametry zakładki w INFO systemie w formacie KeyVal. Na przykład "name:Log1;path:Comm/Comm1;maxrows:500;"
name (obowiązkowe) - Wyświetlona nazwa zakładki w INFO systemie. Nie może być pusta.
path - Ścieżka do zarejestrowanej pozycji w drzewie pozycji wewnątrz pozycji Debug_info. Brakujące pozycje zawarte w ścieżce zostaną wytworzone.

Jeżeli ścieżka jest pusta (domyślnie), wtedy zakładka powstanie bezpośrednio w pozycji "Debug_info".

maxrows - Maksymalna ilość wierszy w zakładce INFO (domyślnie 200).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Po zarejestrowaniu zakładki można następnie dodawać do niej nowe wpisy przy pomocy metody Pm.InfoLogAdd.
Przykład:
Wytworzenie zakładki Log1 w /Debug_info/Comm/Comm1 w INFO systemie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoLogReg("log1", "name:Log1;path:Comm/Comm1;");

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoLogReg
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice