Promotic

GenerateId - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca unikatowy identyfikator numeryczny.
Składnia:
Double GenerateId(Long nMode)
Parametry:
nMode(Long) Zarezerwowane. Tu musi być wprowadzona liczba 0. Wtedy metoda zwraca liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 4294967295.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nId = Pm.GenerateId(0);

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GenerateId
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.