Promotic

AddUser - metoda obiektu Pm

Opis:
Doda nowego PROMOTIC użytkownika.
Składnia:
Boolean AddUser(String sId, String sParams)
Parametry:
sId(String) Identyfikator nowego (lokalnego lub sieciowego) użytkownika.
sParams(String) Dodatkowe parametry wytworzonego użytkownika. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:test;priority:5;".
"type:local/net;" - Typ użytkownika (local = użytkownik lokalny, net = użytkownik sieciowy).
"stored:ini/tmp;" - Sposób zapisu konfiguracji użytkownika, gdzie ini oznacza zapis w lokalnym pliku tekstowym INI oraz tmp oznacza tymczasowy zapis w pamięci komputera.
"groups:group1,group2,...;" - Lista grup użytkowników (grupy są oddzielone znakiem ',' przecinek), do których należy nowy użytkownik.
"name:sss;" (opcjonalne) - Nazwa użytkownika (domyślnie = pusty łańcuch).
Dla użytkownika lokalnego jest nazwa obowiązkowe.
Dla użytkownika sieciowego nie jest nazwa opcjonalne a wartość pusta oznacza, że nazwa oraz hasło nie podlegają uwierzytelnianiu.
"password:sss;" (opcjonalne) - Hasło logowania użytkownika (domyślnie puste).
"priority:nnn;" (opcjonalne) - Priorytet użytkownika w zakresie 0-100, gdzie 0 oznacza najniższy priorytet oraz 100 oznacza najwyższy priorytet.
"ipaddress:nnn.nnn.nnn.nnn;" (opcjonalne) - Adres IP komputera, z którego użytkownik sieciowy może się zalogować (domyślnie puste). Wartość pusta oznacza, że adres IP użytkownika nie podlega uwierzytelnianiu.
Wartość zwrotna:
true - użytkownik wytworzony z powodzeniem
false - wytworzenie nowego użytkownika nie powiodło się
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Wytworzenie tymczasowego PROMOTIC użytkownika lokalnego L_TEST o nazwie użytkownika test, z hasłem t oraz priorytetem 5, który należy do grup $ADMIN oraz $OPER.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bUser = Pm.AddUser("L_TEST", "type:local;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;priority:5;");
Przykład2:
Wytworzenie tymczasowego PROMOTIC użytkownika sieciowego N_TEST o nazwie użytkownika test, z hasłem t, należącego do grup $ADMIN oraz $OPER i ograniczeniu do adresu IP 192.168.0.5
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bUser = Pm.AddUser("N_TEST", "type:net;stored:tmp;groups:$ADMIN,$OPER;name:test;password:t;ipaddress:192.168.0.5;");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AddUser
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.