Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WinEnviromentWrite - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis do zmiennej środowiska.
Składnia:
Empty WinEnviromentWrite(String sName, String sValue)
Wołanie:
Pm.WinEnviromentWrite sName, sValue
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej środowiska (nierozróżnia duże/małe litery). Istniejąca zmienna zostaje zmieniona, nie istniejąca zmienna zostanie wytworzona.
sValue(String) Zapisywana wartość.
Notatka:

Kopię zmiennych środowiska posiada każdy proces systemu Windows. Podstawowy zestaw zmiennych jest wytwarzany podczas powstania procesu Windows, i to zarówno zmienne podstawowe (np. nazwa komputera, typ procesora, system operacyjny, itd.), jak również zmienne definiowane przez użytkowników (w ustawieniu SO Windows można określić zmienne z wartościami dla danego komputera i dla danego użytkownika).

Podstawowy zestaw zmiennych środowiska może zostać wyświetlony w wierszu poleceń przy pomocy polecenia Set.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zapis ścieżki do aplikacji (patrz metoda Pm.DiscGetPath) do zmiennej środowiska APP_PATH:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WinEnviromentWrite("APP_PATH", Pm.DiscGetPath("app:"));
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WinEnviromentWrite
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice