Update cookies preferences
Promotic

Blinker - właściwość obiektu Pm

Opis:
Zmiana wartości true oraz false z periodem wprowadzonym w konfiguratorze "Period odświeżania ekranów" obiektu PmaRoot.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) ponieważ można ją zastąpić ustawianiem zmiennej obiektu - patrz Przykład.
Składnia:
Boolean Blinker
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
 
Nagminne zastosowanie jest jako powiązanie danych w odpowiednim Pmg obiektcie w konfiguratorze "Widoczny" w edytorze grafiki. Przy takim powiązaniu obiekt migocze.
Przykład:
Właściwość Pm.Blinker można zastąpić ustawianiem zmiennej użytkownika Pmg obiektu (to działa również dla Web panele). Opis:
W Pmg obiektcie, który powinien migać, można zdeklarować zmienną typu Boolean, np. o nazwie "Blinker". Zmienną tą można uruchomić w zdarzeniu onRefresh:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oB = pMe.Vars("Blinker");
oB.Value = ! oB.Value;
Następnie np. w konfiguratorze "Widoczny" można wytworzyć powiązanie danych "GP - Właściwość Pmg obiektu" i tam wprowadzić:
- Pmg obiekt: znak . (kropka) jako ścieżka do samego obiektu
- Właściwość: Vars("Blinker").Value
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Blinker
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.