Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Blinker - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Zmiana wartości true oraz false z periodem wprowadzonym w konfiguratorze "Częstotliwość odświeżania ekranów" obiektu PmaRoot.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) ponieważ można ją zastąpić ustawianiem zmiennej obiektu - patrz Przykład.

Składnia:
Boolean Blinker
Wołanie:
b = Pm.Blinker
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość ta nie działa w Web panelach

 
Nagminne zastosowanie jest jako powiązanie danych w edytorze grafiki w odpowiednim Pmg obiektcie w konfiguratorze Widoczny. Przy takim powiązaniu obiekt migocze.
Przykład:
Właściwość Pm.Blinker można zastąpić ustawianiem zmiennej użytkownika Pmg obiektu (to działa również dla Web panele). Sposób:

W Pmg obiektcie, który powinien migać, można zdeklarować zmienną typu Boolean, np. o nazwie Blinker. Zmienną tą można uruchomić w zdarzeniu onRefresh:

JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oB = pMe.Vars("Blinker");
oB.Value = !oB.Value;
Następnie np. w konfiguratorze "Widoczny" można stworzyć powiązanie danych "GP - Powiązanie danych z właściwością Pmg obiektu" i tam wprowadzić:
- Pmg obiekt: znak . (kropka) jako ścieżka do samego obiektu
- Właściwość: Vars("Blinker").Value
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Blinker
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice