Promotic

onRefresh - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Do odświeżenia danych Pmg obiektu dochodzi następująco:
- przy automatycznym odświeżaniu panela - jeżeli ten panel nie ma ustawionego konfiguratora Period odświeżania (refresh) lub
- po wywołaniu metoda PmgObject.Refresh lub
- po wywołaniu metoda PmaPanel.Refresh (przestarzałe).

Zdarzenie można zastosować na przykład do odśeiwżenia danych w Pmg obiekcie (zastąpienie powiązań danych).
Patrz również:
- PmgObject.onStart (zdarzenie)
- PmgObject.onStop (zdarzenie)
Przykład:
Skrypt ten w obiekcie PmgString będzie wyświetlać czas bieżący.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Value = Pm.CreatePmDateObject().Format("%H:%M:%S");
© MICROSYS, spol. s r.o.