Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onRefresh - zdarzenie objektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
 
Do odświeżenia danych Pmg obiektu dochodzi następująco:
- przy automatycznym odświeżaniu panelu - jeżeli ten panel nie ma ustawionego konfiguratora Period odświeżania (refresh) lub
- po wywołaniu metoda PmgObject.Refresh lub
- po wywołaniu metoda PmaPanel.Refresh (przestarzałe).

Zdarzenie można zastosować na przykład do odśeiwżenia danych w Pmg obiekcie (zastąpienie powiązań danych).

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice