Promotic

GetChildCount - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów.
Składnia:
Long GetChildCount()
Notatka:
Dla Pma obiekt istnieje w tym samym celu metoda GetOwnedNum.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i, oObject;
var oRoot = pMe.Root;
var nChildCount = oRoot.GetChildCount();
for (i = 0; i < nChildCount; i++)
{
oObject = oRoot.GetChildByIndex(i);
Pm.Debug(oObject.Name);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.