Update cookies preferences
Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zezwolenie/zakaz jakiegokolwiek sterowania, tzn. manipulacji z obiektem oraz jego podobiektami przez użytkownika.
Składnia:
Boolean Enabled
Wartości:
true - obiekt wychwyca zdarzenia wywołane przez użytkownika (kliknięciem myszki, naciśnięcie klawisza, itd.)
false - obiekt nie wychwyca żadnego zdarzenia wywołanego przez użytkownika
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sterowanie aktywne" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bEnabled = oObject.Enabled;   // Odczyt z właściwości
oObject.Enabled = true;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.26: Usunięty błąd: Czasami nie działało ustawianie w skrypcie lub powiązaniem danych.
© MICROSYS, spol. s r.o.