Promotic

X - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Long X
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "X" tego obiektu.
 
X=0, Y=0 oznacza lewy górny róg nadrzędnego Pmg obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Dx (właściwość)
- PmgObject.Y (właściwość)
- PmgObject.IniX (właściwość)
- PmgObject.ScreenX (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nX = oObject.X;   // Odczyt z właściwości
oObject.X = 200;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.