Update cookies preferences
Promotic

IniDy - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Początkowa wysokość Pmg obiektu.
Składnia:
Long IniDy
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dy" tego obiektu.
 
Początkowa pozycja oznacza pozycję/rozmiar, w której został obiekt narysowany w edytorze grafiki. Chodzi o wartość statyczną w konfiguratorach bez względu na ewentualne powiązanie danych (nie chodzi o pierwszą obliczenie powiązania danych).

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.IniDx (właściwość)
- PmgObject.IniY (właściwość)
- PmgObject.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nIniDy = oObject.IniDy;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.