Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IniDy - wlaściwość obiektu PmgObject

Opis:
Początkowa wysokość Pmg obiektu.
Składnia:
Long IniDy
Wołanie:
n = oItem.IniDy
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dy" niniejszego obiektu.

Początkowa pozycja oznacza pozycję/rozmiar, w której został obiekt narysowany w edytorze grafiki. Chodzi o wartość statyczną w konfiguratorach bez względu na ewentualne powiązanie danych (nie chodzi o pierwszą ocenę powiązania danych).

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice