Promotic

Methods - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca obiekt, przy pomocy którego można przystępować do metod projektanta Pmg obiektu zdefiniowanych w karcie "Metody".
Składnia:
Object Methods
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Samej właściwości nie można zmieniać (jest "tylko do odczytu"), jednak wywołana metoda może w swoim algorytmie zmieniać cokolwiek.

Metody projektanta Pmg obiektu zawsze należą do tego obiektu a jeżeli chcemy je wywoływać, wtedy tylko za pośrednictwem tego obiektu.
Patrz również:
- Pm.Methods (właściwość)
- PmaObject.Methods (właściwość)
Przykład:
Przykład dostępu do metod o nazwach Init oraz Close (x oraz y są parametrami metody Init)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Text0");
oObject.Methods.Init(x, y);
oObject.Methods.Close();

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.