Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Edytor skryptów

Algorytmy użytkownika są w systemie PROMOTIC zapisywane pod postacią skryptów. Skrypty są zapisane tekstowo, skłąadają się z poszczególnych poleceń. W uproszczony sposób można powiedzieć, że jeden wiersz skryptu odpowiada jednemu zapisanemu poleceniu.
 
W systemie PROMOTIC można poisać skrypty w dwu językach: JavaScript lub VBScript.

Podstawy języka JavaScript oraz VBScript, włącznie z opisem ich funkcji i poleceń są częścią niniejszej dokumentacji.

 
W systemie PROMOTIC nie jest konieczna znajomość wszystkich tajników danego języka, ani nie jest konieczne wytwarzanie skomplikowanych konstrukcji. A to dla tago, że szkielet aplikacji tworzy system PROMOTIC a projektant tylko wypełnia zawartość istniejących zdarzeń. Z tego powodu więc projektantowi wystaczy tylko znajomość tego, w jaki sposób pisać polecenia w składni danego języka.

Historia:
Pm9.00.01: Klawisz "tabulator" od tej pory nie dodaje dwie spacje, ale pozostawi w tekście znak "tabulator" o długości 2 spacji.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice