Promotic

Menu kart aplikacji

Menu kart aplikacji można wywołać po naciśnięciu prawego przycisku myszki nad wybraną kartą aplikacji w nagłówku okna środowiska deweloperskiego.

Notatka:
- Przesunięcie karty do nowego okna można wykonać również w następujący sposób:
- naciśnij lewy przycisk myszki nad wybraną kartą
- następnie przeciągnij ją pionowo w celu jej odłączenia od istniejącego okna
- zwolnij lewy przycisk myszki po określeniu nowej pozycja okna
- Przesunięcie karty do podległego okna można wykonać również w następujący sposób:
- naciśnij lewy przycisk myszki nad wybraną kartą
- przeciągnij ją pionowo w celu jej odłączenia od istniejącego okna
- następnie przeciągnij do paska wybranego okna
- zwolnij lewy przycisk myszki po określeniu nowej pozycja okna
- Przesunięcie karty na inną pozycję w ramach okna można wykonać również w następujący sposób:
- naciśnij lewy przycisk myszki nad wybraną kartą
- przeciągnij ją poziomo na wymaganą pozycję
- zwolnij lewy przycisk myszki
Pozycje menu:
- Nowa karta: Otworzy nową kartę wprawo od wybranej karty.

- Przesuń kartę do nowego okna: Przesunie wybraną kartę z bieżącego okna do nowego podległego okna środowiska deweloperskiego.
- Przesuń kartę do okna: Przesunie wybraną kartę z bieżącego okna do wybranego głównego lub podległego okna środowiska deweloperskiego.
- Przesuń kartę na początek: Przesunie wybraną kartę na pierwszą pozycję.
- Przesuń kartę na koniec: Przesunie wybraną kartę na ostatnią pozycję.
- Przesuń kartę wprawo: Przesunie wybraną kartę o jedną pozycję wprawo.
- Przesuń kartę wlewo: Przesunie wybraną kartę o jedną pozycję wlewo.

- Zamknij kartę: Zamknie wybraną kartę.
- Zamknij karty po prawej: Zamknie wszystkie karty po prawej stronie od wybranej karty.
- Zamknij karty po lewej: Zamknie wszystkie karty po lewej stronie od wybranej karty.
- Zamknij inne karty: Zamknie wszystkie karty oprócz wybranej karty.

- Zapisz obiekt: Zapisze Pma obiekt w wybranej karcie.

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.