Promotic

Menedżer skryptów aplikacji

Przy pomocy tego okna można przeglądać, edytować, wyszukiwać oraz testować skrypty całej aplikacji PROMOTIC lub wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w edytorze skryptu (tzn. w karcie "Zdarzenia", Metody ...). Kliknięciem prawym przyciskiem myszki zostanie otwarte menu lokalne a w nim po wyborze pozycji "Menedżer skryptów aplikacji" zostanie otwarte to okno (/Podstawowa obsługa edytora skryptu/Menedżer skryptów aplikacji).
- lub przy pomocy klawiszy <Ctrl+L, Ctrl+M>.


Karty konfiguracyjne:
Skrypty aplikacjiPrzeglądanie oraz edycje skryptów dowolnego Pma obiektu lub Pmg obiektu w aplikacji PROMOTIC
Skrypty obiektuPrzeglądanie oraz edycja skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Test skryptówTest składni skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Wyszukiwanie w skryptachWyszukiwanie w skryptach wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Konwersja skryptów obiektuKonwersja skryptów wybranego Pma obiektu z języka VBScript do języka JavaScript
Konwersja tekstu skryptuKonwersja skryptu z języka VBScript do języka JavaScript

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.