Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menedżer skryptów aplikacji

Przy pomocy tego okna można przeglądać, edytować, wyszukiwać oraz testować skrypty całej aplikacji PROMOTIC lub wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w edytorze skryptów (tzn. w karcie "Zdarzenia", Metody ...). Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zostanie otwarte menu lokalne a w nim po wyborze pozycji "Menedżer skryptów aplikacji" zostanie otwarte niniejsze okno (/Podstawowa obsługa edytora skryptów/Menedżer skryptów aplikacji).
- lub przy pomocy klawiszy <Ctrl+L, Ctrl+M>.
 
Karty konfiguracyjne:
Skrypty aplikacji Przeglądanie oraz edycje skryptów dowolnego Pma obiektu lub Pmg obiektu w aplikacji PROMOTIC
Skrypty obiektu Przeglądanie oraz edycja skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Test skryptów Test składni skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Wyszukiwanie w skryptach Wyszukiwanie w skryptach wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Konwersja skryptów obiektu Konwersja skryptów wybranego Pma obiektu z języka VBScript do języka JavaScript
Konwersja tekstu skryptu Konwersja skryptu z języka VBScript do języka JavaScript

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice