Update cookies preferences
Promotic

Test skryptów - karta ScriptManager

Opis:
Test składni skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Test skryptów
Konfiguratory:
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy test składni skryptów wybranego obiektu obejmie również skrypty wszystkich jego podobiektów
FiltrFiltr skryptów wg typu obiektu
Skrypty Pma oraz Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone skrypty Pma oraz Pmg obiektów
Skrypty tylko Pma obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pma obiektów
Skrypty tylko Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pmg obiektów
Uruchom testPo naciśnięciu zostanie uruchomiony test skryptów wybranego obiektu. Po zakończeniu testu zostanie w tabeli wyświetlona lista skryptów zawierających błąd składni.
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.