Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Test skryptów - karta ScriptManager

Opis:
Test składni skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.
 
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Menedżer skryptów aplikacji .../Test skryptów

Pozycje konfiguracji:
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy test składni skryptów wybranego obiektu obejmie również skrypty wszystkich jego podobiektów
Uruchom testPo naciśnięciu zostanie uruchomiony test skryptów wybranego obiektu. Po zakończeniu testu zostanie w tabeli wyświetlona lista skryptów zawierających błąd składni.
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice