Update cookies preferences
Promotic

Konwersja tekstu skryptu - karta ScriptManager

Opis:
Konwersja skryptu z języka VBScript do języka JavaScript.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Konwersja tekstu skryptu
Konfiguratory:
Uruchom konwersjęUruchomi konwersję skryptu z języka VBScript do języka JavaScript. Skrypt w języku VBScript należy włożyć do lewego okna edytora skryptu. Przed konwersją jest wykonana kontrola składni skryptu. Jeżeli w skrypcie zostaną znalezione błędy, wtedy zostanie wyświetlone ostrzeżenie i konwersja nie zostanie wykonana. Po konwersji jest nowy skrypt w języku JavaScript wyświetlony w prawym oknie edytora skryptu i ponownie zostanie wykonana kontrola składni.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.