Update cookies preferences
Promotic

Skrypty obiektu - karta ScriptManager

Opis:
Przeglądanie oraz edycja skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Skrypty obiektu
Konfiguratory:
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy lista skryptów wybranego obiektu będzie zawierać również skrypty wszystkich jego podobiektów
FiltrFiltr skryptów wg typu obiektu
Skrypty Pma oraz Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone skrypty Pma oraz Pmg obiektów
Skrypty tylko Pma obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pma obiektów
Skrypty tylko Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pmg obiektów
WyświetlPo naciśnięciu wyświetli w tabeli listę wszystkich niepustych skryptów wybranego obiektu
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.