Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Skrypty obiektu - karta ScriptManager

Opis:
Przeglądanie oraz edycja skryptów wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.
 
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Menedżer skryptów aplikacji .../Skrypty obiektu

Pozycje konfiguracji:
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy lista skryptów wybranego obiektu będzie zawierać również skrypty wszystkich jego podobiektów
WyświetlPo naciśnięciu wyświetli w tabeli listę wszystkich niepustych skryptów wybranego obiektu
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice