Promotic

Skrypty aplikacji - karta ScriptManager

Opis:
Przeglądanie oraz edycje skryptów dowolnego Pma obiektu lub Pmg obiektu w aplikacji PROMOTIC.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Skrypty aplikacji
Konfiguratory:
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.