Promotic

Wyszukiwanie w skryptach - karta ScriptManager

Opis:
Wyszukiwanie w skryptach wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Wyszukiwanie w skryptach
Konfiguratory:
ZnajdźWyszukiwany tekst
Rozróżniaj duże i małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas wyszukiwania będą rozróżniane duże i małe litery wyszukiwanego tekstu.
Tylko całe słowaJeżeli jest zaznaczone, wtedy będą wyszukiwane tylko całe słowa, odpowiedniki wyszukiwanego tekstu.
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy wyszukiwanie będzie przebiegać również w skryptach podobiektów wybranego obiektu.
FiltrFiltr skryptów wg typu obiektu
Skrypty Pma oraz Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone skrypty Pma oraz Pmg obiektów
Skrypty tylko Pma obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pma obiektów
Skrypty tylko Pmg obiektów - Zostaną wyświetlone tylko skrypty Pmg obiektów
Uruchom wyszukiwaniePo naciśnięciu przycisku zostanie uruchomione wyszukiwanie w skryptach wybranego obiektu. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie w tabeli wyświetlona lista skryptów zawierających wyszukiwany tekst.
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.