Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wyszukiwanie w skryptach - karta ScriptManager

Opis:
Wyszukiwanie w skryptach wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu.

To okno jest dostępne z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Wyszukiwanie w skryptach
Konfiguratory:
SzukajWyszukiwany tekst
Rozróżniaj duże i małe literyJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas wyszukiwania będą rozróżniane duże i małe litery wyszukiwanego tekstu.
Tylko całe słowaJeżeli jest zaznaczone, wtedy będą wyszukiwane tylko całe słowa, odpowiedniki wyszukiwanego tekstu.
ObiektŚcieżka do wybranego Pma obiektu lub Pmg obiektu
Włącznie podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy wyszukiwanie będzie przebiegać również w skryptach podobiektów wybranego obiektu.
Uruchom wyszukiwaniePo naciśnięciu zostanie uruchomione wyszukiwanie w skryptach wybranego obiektu. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie w tabeli wyświetlona lista skryptów zawierających wyszukiwany tekst.
ZapiszZapisz aktualnie edytowany skrypt.

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice