Promotic

Konwersja skryptów obiektu - karta ScriptManager

Opis:
Konwersja skryptów wybranego Pma obiektu z języka VBScript do języka JavaScript.

To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Menedżer skryptów aplikacji .../Konwersja skryptów obiektu
Konfiguratory:
Ścieżka do obiektuŚcieżka do wybranego Pma obiektu.
Język skryptów obiektuBieżący język skryptów wybranego obiektu.
Język skryptów Pmg obiektówJęzyk skryptów Pmg obiektów.
Skonwertuj skrypty podobiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wykonana konwersja skryptów wszystkich obiektów podległych wybranego obiektu.
Skonwertuj tylko skrypty Pmg obiektówJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wykonana wyłącznie konwersja skryptów Pmg obiektów.
Uruchom konwersjęUruchomi konwersję skryptów wybranych Pma obiektów.
Wyświetl skryptyOtworzy okno do przeglądania, edycji i porównania skryptów skonwertowanych i oryginalnych.

Historia:
Pm9.00.03: Dodanie listy błędów, które wystąpiły podczas konwersji skryptów do okna do przeglądania, edycji oraz porównywania skryptów.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.