Update cookies preferences
Promotic

Konverze skriptů objektu - karta ScriptManager

Popis:
Konverze skriptů vybraného Pma objektu z jazyka VBScript do jazyka JavaScript.

Toto okno je dostupné v editoru skriptu klávesou vyvolávající kontextové menu nebo pravým tlačítkem myši a výběrem položky:
Správce skriptů aplikace .../Konverze skriptů objektu
Konfigurátory:
Cesta k objektuCesta k vybranému Pma objektu.
Skriptovací jazyk objektuAktuální skriptovací jazyk vybraného objektu.
Skriptovací jazyk Pmg objektůSkriptovací jazyk Pmg objektů.
Konvertovat skripty podobjektůPokud je zatrženo, pak se provede i konverze skriptů všech podobjektů vybraného objektu.
Konvertovat pouze skripty Pmg objektůPokud je zatrženo, pak se provede pouze konverze skriptů Pmg objektů.
Spustit konverziSpustí konverzi skriptů vybraných Pma objektů.
Zobrazit skriptyOtevře okno pro prohlížení, editaci a porovnání konvertovaných a originálních skriptů.

Historie:
Pm9.00.03: Přidání seznamu chyb nalezených při konverzi skriptů do okna pro prohlížení, editaci a porovnání skriptů.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.