Update cookies preferences
Promotic

Podstawowa obsługa edytora skryptu

Edytor skryptu jest specjalizowanym edytorem tekstu ze wsparciem do zapisu skryptów, jakim jest uwidacznianie kodu i funkcja PmAutocomplete - Automatyczne uzupełnianie tekstu do automatycznego uzupełniania tekstu.

Klawisze skrótu

Klawisze skrótu do przesunięcia kursora:
Notatka: Jeżeli kursor jest przesuwany przy pomocy klawisza skrótu przy równoczesnym przytrzymaniu klawisza Shift, wtedy dochodzi do jednoczesnego przesunięcia kursora i zaznaczania tekstu.
- <klawisz w lewo>: kursor o znak wlewo
- <klawisz w prawo>: kursor o znak w prawo
- <klawisz do góry>: kursor o wiersz w górę
- <klawisz w dół>: kursor o wiersz w dół
- <Home>: kursor na początek wiersza
- <End>: kursor na koniec wiersza
- <PageUp>: kursor o stronę w tył
- <PageDown>: kursor o stronę w przód
- <Ctrl-Left>: kursor o słowo w tył
- <Ctrl-Right>: kursor o słowo w przód
- <Ctrl-Home>: kursor na początek strony
- <Ctrl-End>: kursor na koniec strony
- <Ctrl-PageUp>: kursor na początek całego skryptu
- <Ctrl-PageDown>: kursor na koniec całego skryptu


Pozostałe klawisze skrótu:
- <Ctrl-W>: Skrypt Wizard
- <Ctrl-spacja>: Włączenie funkcji PmAutocomplete - Automatyczne uzupełnianie tekstu
- <Ctrl-S>: (Save) Zapisz edytowany skrypt
- <Ctrl-F>: (Find) Wyszuka występowanie zaznaczonego lub wprowadzonego tekstu w skrypcie
- <Ctrl-H> lub <Ctrl-R>: (Replace) Zastąpi szukany tekst innym tekstem w skrypcie
- <Ctrl-Z> lub <Ctrl-Backspace>: (Undo) Przywróci z powrotem poprzednią czynność edycyjną
- <Ctrl-Y>: (Redo) Ponownie wykona czynność edycyjną wywołaną przez funkcję Undo = Cofnij
- <F1>: Wyświetli dokumentację PROMOTIC
- <F3>: Wyszukanie kolejnego wystąpienia ostatnio szukanego tekstu (bez dialogu szukania)
- <F11>: Maksymalizuje/przywróci w dół aktywną kartę.
- <Ctrl-C> lub <Ctrl-Ins>: Skopiuje zaznaczony tekst do schowka Windows
- <Ctrl-V> lub <Shift-Ins>: Włoży tekst ze schowka Windows na zaznaczoną pozycję
- <Ctrl-X>: Wytnie i włoży zaznaczony tekst do schowka Windows
- <Ctrl-P>: Druk skryptu z dialogiem wyboru drukarki
- <Tab>: Przesunie zaznaczony blok wprawo
- <Shift-Tab>: Przesunie zaznaczony blok wlewo
- <Ctrl-[+]>: Zwiększenie czcionki edytora
- <Ctrl-[-]>: Zmniejszenie czcionki edytora
- <Esc>: Jeżeli edytor jest w trybie pełnoekranowym, wtedy przełączy do zwykłego trybu wyświetlenia.


Klawisze skrótu dla myszki

- <Ctrl-kółeczko myszki>: Zwiększenie lub zmniejszenie czcionki edytora
- <dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki>: Wybór całego słowa, na którym znajduje się kursor


Menu kontekstowe edytora skryptu

- Skrypt Wizard ... (Ctrl+W): Wizard tworzenia częsci skryptu
- Canvas editor ... (Ctrl+L, Ctrl+E): Otworzy edytor rysowania dla obiektu PmgCanvas.
- Test skryptu (Ctrl+L, Ctrl+T): Wykona kontrolę składni skryptu (tzn. sprawdzenie algorytmu, który jest zapisany w tym edytorze). Zostanie przeprowadzone tylko podstawowe sprawdzenie na poprawność umieszczenia słów języka VBScript. Podczas tego sprawdzania nie jest wykonywane sprawdzenie, czy rzeczywiście istnieją wywoływane obiekty, metody, właściwości, zmienne, itd.

- Zakomentowanie bloku (Ctrl+L, Ctrl+C): Na początku każdego zaznaczonego wiersza bloku zostanie włożony znak komentarza. Patrz VBScript polecenie Rem.
- Odkomentowanie bloku (Ctrl+L, Ctrl+U): Znak komentarza zostanie usunięty od początku każdego wiersza w zaznaczonym bloku (jeżeli nie ma takiego znaku, wtedy nie stanie się nic)
- Przesuń blok w prawo (Tab): Przesunie zaznaczony blok wprawo
- Przesuń blok wlewo (Shift+Tab): Przesunie zaznaczony blok wlewo

- Znajdź ... (Ctrl+F): Wyszuka występowanie zaznaczonego lub wprowadzonego tekstu w skrypcie
- Zamień ... (Ctrl+H): Zastąpi szukany tekst innym tekstem w skrypcie
- Przejdź do wiersza ... (Ctrl+G): Przesunie kursor na początek określonego wiersza.

- Wytnij (Ctrl+X): Wytnie i włoży zaznaczony tekst do schowka Windows
- Kopiuj (Ctrl+C): Skopiuje zaznaczony tekst do schowka Windows
- Wklej (Ctrl+V): Włoży tekst ze schowka Windows na zaznaczoną pozycję

- Undo = Cofnij (Ctrl+Z): Przywróci z powrotem poprzednią czynność edycyjną
- Redo = Przywróć (Ctrl+Y): Ponownie wykona czynność edycyjną wywołaną przez funkcję Undo = Cofnij

- Druk ... (Ctrl+P): Druk skryptu z dialogiem wyboru drukarki
- Pomoc: Wyświetli dokumentację PROMOTIC
- Ustawienia edytora skryptu ...: Ustawienia edytora skryptu

Historia:
Pm8.03.23: V menu kontekstowym edytora skryptu istnieje nowa opcja Menedżer skryptów aplikacji ..., który otworzy przeglądarkę do wyświetlenia skryptów zdarzeń lub nebo metod dowolnego Pma obiektu lub Pmg obiektu.
Pm8.00.03: Udoskonalony o funkcjonalność PmAutocomplete. Podczas wytwarzania skryptów system teraz oferuje listę metod i właściwości i w ten sposób ułatwia pisanie skryptów. Ta funkcjonalność będzie w następnych wersjach udoskonalana.
© MICROSYS, spol. s r.o.