Update cookies preferences
Promotic

Skrypt Wizard

Przy pomocy tego okna można wytwarzać części skryptu a następnie je wkładać do obszaru edytora skryptu.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w edytorze skryptu (tzn. w karcie "Zdarzenia", Metody ...). Kliknięciem prawym przyciskiem myszki zostanie otwarte menu kontekstowe a w nim po wyborze pozycji "Skrypt Wizard" zostanie otwarte to okno (/Podstawowa obsługa edytora skryptu/Skrypt Wizard).
- lub przy pomocy klawiszy <Ctrl+W>.


Wizard dla pozycji:
Pm obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody obiektu Pm
Pma obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody Pma obiektu
Pma obiekt - odniesienie: Wytworzenie odniesienia do Pma obiekt przez wywołanie metody pMe.Pm
Pma obiekt - ścieżka: Wytworzenie ścieżki do Pma obiektu
Pmg obiekt - właściwość/metoda: Wybór właściwości lub metody Pmg obiektu
Pmg obiekt - odniesienie: Wytworzenie odniesienia do Pmg obiektu przez wywołanie metody pMe.Items
Pmg obiekt - ścieżka: Wytworzenie ścieżki do Pmg obiektu
Makro wyrażenie: Wytworzy oraz obliczy makro wyrażenie
Przyszereguj do zmiennej: Polecenie przypisania do zmiennej
Rozgałęzienie - If: Polecenie rozgałęzienia skryptu If
Rozgałęzienie - Select/Switch: Polecenie wykonania jednego z grupy poleceń
Pętla - For: Polecenie pętli For
Pętla - Do: Polecenie pętli Do
Kolor (RGB): Wytworzy łańcuch tekstowy zawierającego RGB wartość koloru


Ustawienie oraz przeglądanie wybranej pozycji:
Podgląd: Podgląd wyniku skryptu
Opis: Krótki opis wybranego wizarda
Parametry: Parametry wybranego wizarda


Opis funkcji przycisków w prawej części okna:
Włóż na pozycję kursora: Zawartość zdefiniowanego skryptu zostanie wstawiona do edytora na pozycji kursora.
Kopiuj do schowka: Zawartość zdefiniowanego skryptu zostanie wstawiona do schowka Windows w celu późniejszego wykorzystania.

Historia:
Pm8.03.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.