Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Polecenie wykonania jednego z grupy poleceń

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Rozgałęzienie - Select/Switch

Pozycje konfiguracji:
WyrażenieWyrażenie do porównania
Gałąź dla niespełnionego warunkuGałąź dla niespełnionego warunku

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice