Promotic

Polecenie wykonania jednego z grupy poleceń - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Rozgałęzienie - Select/Switch
Konfiguratory:
WyrażenieWyrażenie do porównania
Gałąź dla niespełnionego warunkuGałąź dla niespełnionego warunku

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.