Update cookies preferences
Promotic

Ustawienie parametrów metody CreateView - otwarcie przeglądarki Pma obiektu - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../CreateView metoda
Konfiguratory:
Typ obiektu lub komponentuSłuży do wyboru typu Pma obiektu lub globalnego komponentu, które zawierają przeglądarkę swej zawartości.
/#glob/webbrowser - Patrz Otwarcie przeglądarki stron Webowych
/#glob/infosystem - Patrz Otwarcie przeglądarki INFO systemu
Pma obiektŚcieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
Wartość parametru sViewParametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek).
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Dane są tutaj w formacie KeyVal.
Wartość parametru sFrameParametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona.
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.