Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienie parametrów metody CreateView - otwarcie przeglądarki Pma obiektu

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Metoda CreateView

Pozycje konfiguracji:
Typ obiektu lub komponentuSłuży do wyboru typu Pma obiektu lub globalnego komponentu, które zawierają przeglądarkę swej zawartości.
PmaPanel -
PmaReport -
PmaWorkspace -
PmaAlarmGroup -
PmaEventGroup -
PmaWeb -
PmaWebDir -
PmaWebFolder -
PmaWebLang -
/#glob/form -
/#glob/webbrowser -
/#glob/infosystem -
/#glob/filepath - Wybór ścieżki do pliku lub foldera
/#glob/list - Wybór z listy wartości
Pma obiektŚcieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Wartość parametru sViewDane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".

Wartość parametru sFrameParametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "_blank1".


Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice