Update cookies preferences
Promotic

Wytworzy oraz obliczy makro wyrażenie - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu kontekstowe lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Makro wyrażenie
Konfiguratory:
Makro wyrażenie
Przypisać do zmiennejPrzyszereguje daną wartość do wybranej zmiennej
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie
Obliczyć przy pomocy metody Pm.EvalMacro
Obliczyć przy pomocy #pragma variable

Historia:
Pm8.03.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.