Promotic

Vytvoří a vyhodnotí makro výrazu - konfigurační okno

Popis:
Toto okno je dostupné v editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo pravým tlačítkem myši a výběrem položky:
Skript průvodce .../Makro výraz
Konfigurátory:
Makro výraz
Přiřadit do proměnnéPřiřadí zadanou hodnotu do zvolené proměnné
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu
Vyhodnotit metodou Pm.EvalMacro
Vyhodnotit pomocí #pragma variable

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.