Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytvoří a vyhodnotí makro výrazu

Popis:
Toto okno je dostupné z editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo po stisku pravé klávesy myši a výběrem položky:

Skript průvodce .../Makro výraz

Konfigurační položky:
Makro výraz
Přiřadit do proměnnéPřiřadí zadanou hodnotu do zvolené proměnné
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu
Vyhodnotit pomocí metody Pm.EvalMacro
Vyhodnotit pomocí #pragma variable

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice