Update cookies preferences
Promotic

Vytvoří textový řetězec s RGB hodnotou barvy - konfigurační okno

Popis:
Toto okno je dostupné v editoru skriptu klávesou vyvolávající kontextové menu nebo pravým tlačítkem myši a výběrem položky:
Skript průvodce .../Barva (RGB)
Konfigurátory:
BarvaRGB hodnota barvy
Přiřadit do proměnnéPřiřadí zadanou hodnotu do zvolené proměnné
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu

Historie:
Pm8.03.10: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.