Promotic

Vytvoření reference na Pma objekt voláním metody pMe.Pm - konfigurační okno

Popis:
Toto okno je dostupné v editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo pravým tlačítkem myši a výběrem položky:
Skript průvodce .../Pma objekt - reference
Konfigurátory:
Pma objektCesta k vybranému Pma objektu
Relativní cestaPokud je zatrženo, pak zadaná absolutní cesta bude převedena na cestu relativní vzhledem k danému vztažnému objektu.
vzhledem k objektuCesta k objektu, ke kterému se vztahuje zadaná relativní cesta.
Přiřadit do proměnnéPřiřadí zadanou hodnotu do zvolené proměnné
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a první znak nesmí být číslo.
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu

Historie:
Pm8.03.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.