Update cookies preferences
Promotic

Skript průvodce

Pomocí tohoto okna lze vytvářet části skriptu a ty pak vkládat do plochy editoru skriptu.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v editoru skriptu (tzn. v kartě "Události", Metody ...). Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře kontextové menu a v něm po vybrání položky "Skript průvodce" se otevře toto okno (/Základní ovládání editoru skriptu/Skript průvodce).
- nebo pomocí klávesové zkratky <Ctrl+W>.


Průvodce pro položku:
Pm objekt - vlastnost/metoda: Výběr vlastnosti nebo metody objektu Pm
Pma objekt - vlastnost/metoda: Výběr vlastnosti nebo metody Pma objektu
Pma objekt - reference: Vytvoření reference na Pma objekt voláním metody pMe.Pm
Pma objekt - cesta: Vytvoření cesty k Pma objektu
Pmg objekt - vlastnost/metoda: Výběr vlastnosti nebo metody Pmg objektu
Pmg objekt - reference: Vytvoření reference na Pmg objekt voláním metody pMe.Items
Pmg objekt - cesta: Vytvoření cesty k Pmg objektu
Makro výraz: Vytvoří a vyhodnotí makro výraz
Přiřazení do proměnné: Příkaz pro přířazení do proměnné
Větvení - If: Příkaz pro větvení skriptu If
Větvení - Select/Switch: Příkaz pro provedení jednoho ze skupiny příkazů
Cyklus - For: Příkaz pro cyklus For
Cyklus - Do: Příkaz pro cyklus Do
Barva (RGB): Vytvoří textový řetězec s RGB hodnotou barvy


Nastavení a prohlížení zvolené položky:
Náhled: Náhled výsledku skriptu
Popis: Stručný popis zvoleného průvodce
Parametry: Parametry příslušného zvoleného průvodce


Popis funkce tlačítek v pravé části okna:
Vložit na pozici kurzoru: Obsah nadefinovaného skriptu vloží do editoru na pozici kurzoru.
Kopírovat do schránky: Obsah nadefinovaného skriptu vloží do schránky Windows pro pozdější použiti.

Historie:
Pm8.03.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.