Promotic

Editor scriptů

Uživatelské algoritmy se v systému PROMOTIC zapisují v podobě skriptů. Skripty jsou textově zapsány, skládají se z jednotlivých příkazů. Dá se zjednodušeně říct, že jeden řádek skriptu odpovídá jednomu zapsanému příkazu.

V systému PROMOTIC lze psát skripty dvěma jazyky: JavaScript nebo VBScript.
Základy jazyka JavaScript a VBScript, včetně popisu jejich funkcí a příkazů, jsou součásti této dokumentace.

V systému PROMOTIC není nutno znát všechny vymoženosti daného jazyka, ani není nutno vytvářet složité konstrukce. To proto, že kostru aplikace vytváří systém PROMOTIC a projektant pouze vyplňuje obsah existujících událostí. Takže projektantovi stačí pouze znalost toho, jak psát příkazy v syntaxi daného jazyka.

Historie:
Pm9.00.01: Klávesa "tabulátor" nyní již nepřidává dvě mezery, ale ponechá v textu znak "tabulátor", který má délku 2 mezery.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.