Promotic

PmAutocomplete - Automatické dokončování textu

PmAutocomplete je funkčnost pro zjednodušení zápisu skriptů, která na základě již napsaného textu nabízí automatické dokončení slova. Je navržena tak, aby ji bylo možné ovládat klávesnicí a poskytla tak maximální komfort při psaní textu.
Pokud okno "PmAutocomplete" je zobrazeno, pak je změněn význam některých kláves. Například klávesa <šipka nahoru> a <šipka dolů> bude, místo pohybu v textu, sloužit pro výběr položek.

PmAutocomplete nabízí globální hesla, jako jsou klíčová slova, funkce jazyka VBScript a dostupné objekty. K objektům jsou nabídnuty jejich vlastnosti a metody. Funkce analyzuje kontext, ve kterém se doplňované slovo nachází a proto nabízí pouze hesla, které mají v daném kontextu smysl. Například pro objekt Pm nabídne pouze vlastnosti a metody toho objektu. Pokud objekt není rozpoznán, pak je zobrazen seznam metod a vlastností všech objektů PROMOTIC.

Funkci lze kdykoli spustit klávesovou zkratkou <Ctrl-mezerník>. Funkce je automaticky spuštěna po napsání znaku "tečka" za názvem objektu a je nabídnut seznam jeho metod a vlastností.

Ovládácí klávesy PmAutocomplete:

<Enter> Vložit vybranou položku do skriptu a zavření okna PmAutocomplete.
<Esc> Zavřít okno "PmAutocomplete".
<Ctrl-mezerník> Otevřít okno "PmAutocomplete". Pokud nelze nic nabídnout, pak okno nebude otevřeno.
<šipka nahoru> Vybrat předchozí položku.
<šipka dolů> Vybrat následující položku.
<Home> Vybrat první položku v seznamu.
<End> Vybrat poslední položku v seznamu.
<PageUp> Přesunout výběr o jednu stránku dopředu.
<PageDown> Přesunout výběr o jednu stránku dozadu.


Klávesové zkratky pro myš:

<kolečko myši> Posuv seznamu
<dvojklik levým tlačítkem myši> Vložit vybranou položku do skriptu a zavření okna PmAutocomplete.

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.