Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmAutocomplete - Automatyczne uzupełnianie tekstu

PmAutocomplete jest funkcjonalnością do ułatwienia i przyspieszenia pisania skryptów, która na podstawie już napisanego tekstu oferuje automatyczne dokończenie słowa. Jest zaprojektowana tak, żeby było można ją obsługiwać z klawiatury i oferowała w ten sposób maksymalny komfort przy pisaniu teksu. Jeżeli okno PmAutocomplete jest wyświetlone, wtedy jest zmienione znaczenie niektórych klawiszy. Na przykład klawisz <klawisz do góry> oraz <klawisz w dół> będzie służyć do wyboru pozycji zamiast poruszania się po tekście.
 
PmAutocomplete oferuje globalne hasła, jakimi są słowa kluczowe i funkcje języka VBScript i dostępne obiekty. Do obiektów są oferowane ich właściwości i metody. Funkcja analizuje kontekst, w którym znajduje się uzupełniane słowo i dlatego oferuje tylko te hasła, które mają sens w danym kontekście. Na przykład dla obiektu Pm oferuje tylko właściwości i metody tego obiektu. Jeżeli obiekt nie jest rozpoznany, wtedy jest wyświetlona lista metod i właściwości wszystkich obiektów PROMOTIC.
 
Funkcję można kiedykolwiek włączyć przy pomocy klawisza skrótu <Ctrl-spacja>. Funkcja jest automatycznie włączona po napisaniu znaku "kropka" za nazwą obiektu i jest zaoferowana lista jego metod i właściwości.
 

Klawisze obsługi PmAutocomplete:

<Enter> Włożenie wybranej pozycji do skryptu i zamknięcie okna PmAutocomplete.
<Esc> Zamknięcie okna PmAutocomplete.
<Ctrl-spacja> Otworzenie okna PmAutocomplete. Jeżeli nie można niczego zaoferować, wtedy okno nie zostanie wyświetlone.
<klawisz do góry> Wybór poprzedniej pozycji.
<klawisz w dół> Wybór kolejnej pozycji.
<Home> Wybór pierwszej pozycji na liście.
<End> Wybór ostatniej pozycji na liście.
<PageUp> Przesunięcie o jedną stronę na liście w przód.
<PageDown> Przesunięcie o jedną stronę na liście w tył.
 

Klawisze skrótu dla myszki:

<kółeczko myszki> Przesunięcie listy
<dwukrotne kliknięcie myszki> Włożenie wybranej pozycji do skryptu i zamknięcie okna PmAutocomplete.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice