Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienia edytora skryptów

Opis:
Ustawienia właściwości edytora skryptów w środowisku deweloperskim.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w głównym oknie środowiska deweloperskiego w menu " > Ustawienia PROMOTIC" lub w edytorze skryptów (tzn. w karcie "Zdarzenia", Metody ...). Przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zostanie otwarte menu lokalne a w nim po wyborze pozycji "Ustawienia edytora skryptów" zostanie otwarte niniejsze okno.

Pozycje konfiguracji:
CzcionkaTu można wybrać czcionkę, w której będą pisane algorytmy w tym edytorze.
Wyświetl numery wierszyJeżeli jest zaznaczone, wtedy w każdym wierszu zostanie po lewej stronie wyświetlony numer danego wiersza.
Wyświetl etykietki narzędziJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy przytrzymaniu kursora myszki nad nazwą zostanie wyświetlony opis tej nazwy (opis metody, właściwości, itd.).
Włącz autouzupełnianieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas pisania algorytmu zostanie otwarte okno z możliwością uzupełnienia nazwy (nazwy metody, właściwości, itd.).
Wielkość tabulatoraOkreśla wielkość znaku "tabulator". Domyślna wielkość znaku to 2.
2
4

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice