Update cookies preferences
Promotic

Ustawienia edytora skryptu - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości edytora skryptu w środowisku deweloperskim.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w głównym oknie środowiska deweloperskiego w menu " > Ustawienia PROMOTIC"
- lub w edytorze skryptu (tzn. w karcie "Zdarzenia", Metody ...). Kliknięciem prawym przyciskiem myszki zostanie otwarte menu kontekstowe a w nim po wyborze pozycji "Ustawienia edytora skryptu" zostanie otwarte to okno.
Konfiguratory:
CzcionkaTu można wybrać czcionkę, w której będą pisane algorytmy w edytorze skryptu.
Wyświetl numery wierszyJeżeli jest zaznaczone, wtedy w każdym wierszu zostanie po lewej stronie wyświetlony indeks wiersza.
Wyświetl etykietki narzędziJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy przytrzymaniu kursora myszki nad nazwą zostanie wyświetlony opis tej nazwy (opis metody, właściwości, itd.).
Zezwól autouzupełnianieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas pisania algorytmu zostanie otwarte okno z możliwością uzupełnienia nazwy (nazwy metody, nazwa właściwości, itd.).
Wielkość tabulatoraOkreśla wielkość znaku "tabulator". Domyślną wartością jest 2.
2
4

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.