Update cookies preferences
Promotic

Editor Pmg objektů

Umožňuje editaci jednotlivých Pmg objektů.

Otevře se v editoru grafiky:
- stisknutím klávesy E
- dvojklikem levým tlačítkem myši nad požadovaným Pmg objektem
- vybráním položky (Editace objektu PmgRoot) v nástrojové liště

Nástrojová lišta (toolbar):

- Obnoví okno editoru Pmg objektů na velikost a pozici 1
- Obnoví okno editoru Pmg objektů na velikost a pozici 2
- Obnova obrazu
- Otevře PROMOTIC dokumentaci.
- Uloží objekt PmaPanel v aktivní kartě. Funkce tohoto tlačítka je shodná s funkcí tlačítka (Uložit objekt) v nástrojové liště vývojového prostředí.

Historie:
Pm9.00.11:
- Změna barvy pozadí ve stromu Pmg objektů pro lepší rozlišení mezi editorem Pmg objektů a editorem Pma objektů.
- Možnost zapamatování dvou stavů (pozice a velikost) okna editoru Pmg objektů a jejich vyvolání pomocí tlačítek a .
Pm9.00.10: Přidání podpory funkce Drag&Drop ve stromu Pmg objektů.
Vybraný Pmg objekt lze nyní uchopením a tažením myší snadno přesunout nebo zkopírovat před, za nebo do jiného Pmg objektu.
Pm8.02.00: Změněn vzhled konfiguračních oken pro editaci Pmg objektů. Nyní okna obsahují karty pro editaci skupin vlastností. Zjednodušuje se tak editace Pmg objektů, protože se nemusí otvírat další podokna.
© MICROSYS, spol. s r.o.