Update cookies preferences
Promotic

Základní ovládání editoru grafiky

Následující tabulky obsahují seznam všech dostupných akcí, které lze v editoru grafiky provádět:

Akce pro aktivní Pmg objekt: Myš Klávesa Menu
Vybrat levá-klik, levá-klik+Ctrl mezerník, Ctrl+mezerník, Tab, Shift+Tab, šipky  
Zrušit výběr levá-klik na prázdné ploše, levá-klik+Ctrl mezerník, Ctrl+mezerník  
Editace objektu dvojklik levým tlačítkem myši E Editace / Editace objektu ...
    - pozice   L Editace / Editace objektu: Pozice
    - událostí   C Editace / Editace objektu: Události
    - proměnných objektu   V Editace / Editace objektu: Proměnné
    - parametrů objektu   P Editace / Editace objektu: Parametry objektu
Smazání objektu   Del Odstranit
Skrytí objektu (pouze dočasné zneviditelnění) *   H Dočasně skrýt v editoru grafiky
Zakázání objektu (i pro runtime) *   D
Kopie objektu levá-dolů+Ctrl+tažení myši Ctrl+Shift+Ins nebo Ctrl+C, Ctrl+V Vytvořit kopii objektu
Změna pořadí objektu v paměti   O (písmeno O) Přesunout / Přesunout v paměti na zadanou pozici ...
Přesun objektu (změna pozice) levá-dolů+tažení myši ** M -> šipky -> Enter **  
Zvětšení/zmenšení objektu (změna rozměrů) levá-dolů+tažení myši ** R -> (Tab ->) šipky -> Enter **,  
* - zviditelnění nebo povoleni pro runtime se provede podle tabulky Ostatní akce na konci stránky
** - změna pozice/velikosti probíhá po rastru, pokud je stisknuta klávesa Shift tak po pixelech
šipky - rozumí se klávesy <-, ->, ... na klávesnici


Akce pro vybrané Pmg objekty: Myš Klávesa Menu
Vybrat více Pmg objektů levá-dolů+tažením vyznačit oblast+levá-nahoru    
Vybrat všechny Pmg objekty   Ctrl+A  
Přesun všech vybraných Pmg objektů levá-dolů+tažení myši ** M -> šipky -> Enter **  
Kopie všech vybraných Pmg objektů levá-dolů+Ctrl+tažení myši Ctrl+C, Ctrl+V  
Smazání všech vybraných Pmg objektů   Del Odstranit
Změna pozice levá-dolů+tažení myši ** M -> šipky -> Enter **  
Proporcionální zvětšení oblasti všech vybraných Pmg objektů levá-dolů+tažení myši ** R -> (Tab ->) šipky -> Enter **,  
Kopírování pomocí schránky (Clipboardu):
    - Kopírovat   Ctrl+C  
    - Vyjmout   Ctrl+X  
    - Vložit   Ctrl+V  
** - změna pozice/velikosti probíhá po rastru, pokud je stisknuta klávesa Shift tak po pixelech


Ostatní akce: Myš Klávesa Menu
Vytvořit nový Pmg objekt dvojklik levým tlačítkem myši na prázdné ploše N
nástrojová lišta: (Nový Pmg objekt)
Vytvořit nový složený objekt vložením vybraných do aktivního   T Přesunout / Přesunout do aktivního objektu ...
Zviditelnění skrytých objektů     Zobrazit všechny skryté objekty
Povolení zakázaných objektů     Povolit všechny v runtime zakázané objekty
Překreslení obrazu   F8  
Zapnutí/vypnutí editace složených objektů   G / F nástrojová lišta: (Editace složených objektů)
Vyhledá text v Pmg objektech   Ctrl+F Najít / Najít text
© MICROSYS, spol. s r.o.