Update cookies preferences
Promotic

Menu editoru Pmg objektů

Toto menu se vyvolá kliknutím myši na ikonu (Menu editoru Pmg objektů) v nástrojové liště editoru Pmg objektů.

Položky menu:
- Hromadné kopírování ...: Otevře okno, kterým lze kopírovat vybranou vlastnost Pmg objektu do jiného (jiných) objektů

- Velikost a pozice 1: Umožňuje nastavit nebo obnovit okno editoru Pmg objektů na velikost a pozici 1
- Obnovit okno na velikost a pozici 1: Obnoví okno editoru Pmg objektů na uloženou velikost a pozici.
Obnovení velikosti a pozice okna lze také vyvolat
tlačítkem ""
- Zapamatovat velikost a pozici 1: Uloží aktuální velikost a pozici okna editoru Pmg objektů.
- Nastavit výchozí velikost a pozici 1: Obnoví okno editoru Pmg objektů na výchozí velikost a pozici 1.
V tomto stavu je okno zvětšeno a zarovnáno na celou oblast pracovní plochy editoru grafiky.
- Velikost a pozice 2: Umožňuje nastavit nebo obnovit okno editoru Pmg objektů na velikost a pozici 2
- Obnovit okno na velikost a pozici 2: Obnoví okno editoru Pmg objektů na uloženou velikost a pozici.
Obnovení velikosti a pozice okna lze také vyvolat tlačítkem ""
- Zapamatovat velikost a pozici 2: Uloží aktuální velikost a pozici okna editoru Pmg objektů.
- Nastavit výchozí velikost a pozici 2: Obnoví okno editoru Pmg objektů na výchozí velikost a pozici 2.
V tomto stavu je okno zmenšeno na 40% velikosti pracovní plochy editoru a zarovnáno k jeho pravému dolnímu rohu.

- Uložit objekt (Ctrl+S): Uloží objekt PmaPanel v aktivní kartě.
Funkce této položky menu je shodná s funkcí položky Uložit objekt v menu aplikace vývojového prostředí.
- Obnovit obraz (F8): Obnoví obraz editoru grafiky.
- Nápověda: Otevře PROMOTIC dokumentaci.
- Karta (F1): Zobrazí nápovědu pro aktuální kartu editoru Pmg objektů.
- Objekt: Zobrazí nápovědu pro aktuální objekt PmaPanel.
- Editor Pmg objektů: Zobrazí nápovědu pro Editor Pmg objektů.

- Zavřít (Esc): Ukončí práci a zavře editor
© MICROSYS, spol. s r.o.