Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Okno "Záchranný režim aplikace pro DevFree"

Okno slouží pro záchraně aplikace, která přesáhla maximální povolenou velikost aplikace pro DevFree režim vývojového prostředí PROMOTIC (viz Režimy systému PROMOTIC v závislosti na licenci). Princip záchranného režimu spočívá v tom, že objekt zakázaný v runtime módu (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění") se nepočítá do maximální povolené velikosti aplikace dané licence. Záchranný režim umožní zakázat libovolné objekty aplikace a tak snížit velikost aplikace. Zakázaním objektů, které způsobily překročení velikosti aplikace ve vývojovém prostředí PROMOTIC, se dosáhne toho, že aplikaci lze opět zobrazit a editovat ve vývojovém prostředí.

Pokud se ve vývojovém prostředí PROMOTIC v DevFree režimu detekuje překročení maximální povolené velikosti aplikace, pak je zobrazeno chybové hlášení s možností přejít do záchranného režimu aplikace.

 
Konfigurátory:
Velikost aplikace - Zobrazuje aktuální velikost aplikace.
Vybraný objekt - Umožňuje vybrat Pma objekt, který má být zakázán.
Zakázat vybraný objekt teď! - Vybraný Pma objekt bude zakázán v runtime módu (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění").

Historie:
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice