Promotic

Okno "Záchranný režim aplikace pro DevFree"

Okno slouží pro záchranu aplikace která přesáhla maximální povolenou velikost aplikace pro DevFree režim vývojového prostředí PROMOTIC (viz Seznam typů licencí systému PROMOTIC). Princip záchranného režimu spočívá v tom, že objekt zakázaný v runtime (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění aplikace") se nepočítá do maximální povolené velikosti aplikace dané licence. Záchranný režim umožňuje zakázat libovolné objekty aplikace a tak snížit velikost aplikace. Zakázaním objektů, které způsobily překročení velikosti aplikace ve vývojovém prostředí PROMOTIC, se dosáhne toho, že aplikaci lze opět zobrazit a editovat ve vývojovém prostředí.
Pokud se ve vývojovém prostředí PROMOTIC v DevFree režimu detekuje překročení maximální povolené velikosti aplikace, pak je zobrazeno chybové hlášení s možností přejít do záchranného režimu aplikace.

Konfigurátory:
Maximální velikost aplikace - Zobrazuje maximální povolenou velikost aplikace.
Aktuální velikost aplikace - Zobrazuje aktuální velikost aplikace.
Vybraný objekt - Umožňuje vybrat Pma objekt, který má být zakázán.
Zakázat vybraný objekt teď! - Vybraný Pma objekt bude zakázán v runtime (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění aplikace").

Historie:
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.