Update cookies preferences
Promotic

Okno "Tryb ratunkowy aplikacji dla trybu DevFree"

Okno jest przeznaczone do ratowania aplikacji, która przekroczyła maksymalną dozwoloną wielkość aplikacji w trybie DevFree środowiska deweloperskiego PROMOTIC (patrz Lista typów licencji systemu PROMOTIC). Zasada trybu ratunkowego spoczywa w tym, że obiekt zakazany w runtime (patrz konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji") nie jest wliczany do maksymalnej dozwolonej wielkości aplikacji według danej licencji. Tryb ratunkowy umożliwia zakazanie dowolnych obiektów aplikacji i w ten sposób obniżyć wielkość aplikacji. Przez zakazanie obiektów, które spowodowały przekroczenie wielkości aplikacji w środowisku deweloperskim PROMOTIC, można osiągnąć, że aplikację można ponownie wyświetlić i edytować w środowisku deweloperskim.
Jeżeli w środowisku deweloperskim PROMOTIC w trybie DevFree zostanie stwierdzone przekroczenie maksymalnej dozwolonej wielkości aplikacji, wtedy jest wyświetlony okno o błędzie z możliwością przejścia do trybu ratunkowego aplikacji.

Konfiguratory:
Maksymalna wielkość aplikacji - Wyświetla maksymalnie dozwoloną wielkość aplikacji.
Aktualna wielkość aplikacji - Wyświetla bieżącą wielkość aplikacji.
Wybrany obiekt - Umożliwia wybranie Pma obiektu, który ma zostać zakazany.
Zakaż wybrany obiekt! - Wybrany Pma obiekt będzie zakazany w runtime (patrz konfigurator "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji").

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.