Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Okno "Tryb ratunkowy aplikacji dla trybu DevFree"

Okno jest przeznaczone do ratowania aplikacji, która przekroczyła maksymalną dozwoloną wielkość aplikacji w trybie DevFree środowiska deweloperskie PROMOTIC (patrz Lista typów licencji systemu PROMOTIC). Zasada trybu ratunkowego spoczywa w tym, że obiekt zakazany w trybie runtime (patrz konfigurator "Zablokuj obiekt przy uruchomieniu") nie jest wliczany do maksymalnej dozwolonej wielkości aplikacji według danej licencji. Tryb ratunkowy umożliwia zakazanie dowolnych obiektów aplikacji i w ten sposób obniżyć wielkość aplikacji. Przez zakazanie obiektów, które spowodowały przekroczenie wielkości aplikacji w środowisku deweloperskim PROMOTIC, można osiągnąć, że aplikację można ponownie wyświetlić i edytować w środowisku deweloperskim.

Jeżeli w środowisku deweloperskim PROMOTIC w trybie DevFree zostanie stwierdzone przekroczenie maksymalnej dozwolonej wielkości aplikacji, wtedy jest wyświetlony dialog o błędzie z możliwością przejścia do trybu ratunkowego aplikacji.

 
Konfiguratory:
Wielkość aplikacji - Wyświetla bieżącą wielkość aplikacji.
Wybrany obiekt - Umożliwia wybranie Pma obiektu, który ma zostać zakazany.
Zakaż wybrany obiekt! - Wybrany Pma obiekt zostanie zakazany w trybie runtime (patrz konfigurator "Zablokuj obiekt przy uruchomieniu").

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice