Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příkaz pro cyklus For

Popis:
Toto okno je dostupné z editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo po stisku pravé klávesy myši a výběrem položky:

Skript průvodce .../Cyklus - For

Konfigurační položky:
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a první znak nesmí být číslo.
Odčíslo (konstanta nebo výraz).
Dočíslo (konstanta nebo výraz).
Krokkaždým průchodem cyklu bude hodnota vnitřní proměnné inkrementována o tuto zadanou hodnotu
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice