Promotic

Příkaz pro cyklus For - konfigurační okno

Popis:
Toto okno je dostupné v editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo pravým tlačítkem myši a výběrem položky:
Skript průvodce .../Cyklus - For
Konfigurátory:
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), mezery a první znak nesmí být číslo.
Odčíslo (konstanta nebo výraz).
Dočíslo (konstanta nebo výraz).
Krokkaždým průchodem cyklu bude hodnota vnitřní proměnné inkrementována o tuto zadanou hodnotu
Vytvořit proměnnouVytvoří proměnnou ve skriptu

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.