Promotic

Polecenie pętli For - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Pętla - For
Konfiguratory:
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Odliczba (stała lub wyrażenie).
Doliczba (stała lub wyrażenie).
Krokw każdym przejściu pętli wartość wewnętrznej zmiennej zostanie podniesiona o wprowadzoną wartość w tym miejscu
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.