Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Polecenie pętli For

Opis:
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Skrypt Wizard .../Pętla - For

Pozycje konfiguracji:
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Odliczba (stała lub wyrażenie).
Doliczba (stała lub wyrażenie).
Krokw każdym przejsćiu pętli wartość wewnętrznej zmiennej zostanie podniesiona o wprowadzoną wartość w tym miejscu
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice