Promotic

Polecenie przypisania do zmiennej - okno konfiguracyjne

Opis:
To okno jest dostępne w edytorze skryptu poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub prawym przyciskiem myszki i wyborem pozycji:
Skrypt Wizard .../Przyszereguj do zmiennej
Konfiguratory:
ZmiennaNazwa wytworzonej zmiennej Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartośćUstawienie wartości zmiennej
Wytwórz zmiennąWytworzy zmienną w skrypcie

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.